1- تولد پدیده‌ای به نام «فاین‌تک»، روزنامه دنیای اقتصاد

2- انقلاب فناوری های مالی، روزنامه دنیای اقتصاد

3- فناوری مالی، ضرورت دنیای مدرن، روزنامه فرصت امروز

4- "فاین تک" کلید موفقیت برای استارت آپ ها

 5- مروری بر معاملات الگوریتمی - ماهنامه بورس