پرداخت‌ها در سال 2016، پرداخت و جابجایی پول از طریق گوشی‌های همراه به سرعت در بین مردم در حال رشد بوده و به جایگزین جدیدی برای روش‌های سنتی و رایج تبدیل شده است. دو روش NFC و QR code به عنوان پرداخت همراه از طریق تلفن‌های هوشمند معرفی شده‌اند که روش کیوآر کد با توجه به کارآمدی بیشتر و عدم نیاز به سخت‌افزار خاصی از جایگاه مناسبتری در بین کاربران برخوردار است.

می‌توان کسب و کارهای مرتبط با پرداخت همراه را به سه دسته‌ خویش‌فرما، تجارت کوچک و تجارت بزرگ تقسیم‌بندی نمود که در ادامه برخی از شرکت‌های استفاده‌کننده از پرداخت همراه را ذکر خواهیم کرد.