بانک ها در حال حاضر برای بدست اوردن سهم بازار بیشتر، در حال طراحی محصولات و سرویس های خود بر بستر موبایل هستند تا بتوانند مشتریان بیشتری را از طریق اپلیکیشن های موبایلی جذب نمایند. طبق تحقیقات مرکز pwc در سال ٢٠١٦ که از بازخورد مدیران ارشد و مدیرعامل ها و مشاوران صنعت مالی جهت پیشنهاد اپلیکشن های موبایلی جهت پرداخت به مشتریان خود است. حدود ٥٢ درصد به مشتریان خود جهت پرداخت اپلیکیشن های موبایلی را پیشنهاد می دهند. حدود ١٨ درصد در حال توسعه اپلیکشن های موبایلی هستند و ٣٠ درصد هم علاقه ای به استفاده از این اپلیکشن ها ندارند.